კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ბიბლიოთეკა
ელექტრონული მართვის სისტემა
სტუდენტური ცხოვრება
გაცვლითი პროგრამები
სიახლეები
2022-09-23
რექტორის წერილი
2022-07-18
„პაციენტი, ექიმი და საზოგადოება“ - სასწავლო კურსის შეხვედრა რაისა ჩიორნისთან
2022-06-28
ტრენინგი - "გუნდური მუშაობა, მიზნები, დროის მართვა და კომუნიკაცია"
© 2021 KWIU