კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ბიბლიოთეკა
ელექტრონული მართვის სისტემა
სტუდენტური ცხოვრება
გაცვლითი პროგრამები
სიახლეები
2022-06-24
“სწავლადი ორგანიზაცია და სისტემური მიდგომები”
2022-04-01
ციფრული ტრანსფორმაცია - სამუშაო შეხვედრა „კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტის“ ადმინისტრაციული პერსონალისთვის
2022-03-15
სამუშაო შეხვედრა „პროფესიონალიზმი დიპლომამდელ სამედიცინო განათლებაში“
© 2021 KWIU