კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ბიბლიოთეკა
ელექტრონული მართვის სისტემა
სტუდენტური ცხოვრება
გაცვლითი პროგრამები
სიახლეები
2022-11-24
პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება - პროფესორ აპოლონ მესხის შეხვედრა კვსუ-ში
2022-10-26
ქართული ენა - ერთ-ერთი უძველესი მსოფლიოში
2022-10-25
შეხვედრა ემორის საგნამანათლებლო პროგრამების დირექტორთან, არჩილ უნდილაშვილთან
© 2021 KWIU