კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ბიბლიოთეკა
ელექტრონული მართვის სისტემა
სტუდენტური ცხოვრება
გაცვლითი პროგრამები
სიახლეები
კვსუ-ის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საყურადღებოდ!
2021-10-23
პრაქტიკული, კლინიკური და კომუნიკაციური უნარები სტომატოლოგიაში
2021-10-20
კვლევა სამედიცინო განათლებაში
© 2021 KWIU