კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
ბიბლიოთეკა
ელექტრონული მართვის სისტემა
სტუდენტური ცხოვრება
გაცვლითი პროგრამები
სიახლეები
2021-12-15
კვსუ-ის მედიცინისა და სტომატოლოგიის ინგლისურენოვან პროგრამებს აკრედიტაცია მიენიჭა
2021-11-08
WFME-ის განახლებული სტანდარტები და ცვლილებები მედიცინის დარგობრივ მახასიათებელში
კვსუ-ის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის საყურადღებოდ!
© 2021 KWIU