კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
 • რექტორი
  ეკა ეკალაძე
  საკონტაქტო ინფორმაცია: rector@kwiu.edu.ge

 • აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე
  გორდონ ჩერჩვორდი
  საკონტაქტო ინფორმაცია: academicouncil@kwiu.edu.ge

 • ადმინისტრაციის უფროსი
  ერეკლე კალატოზიშვილი
  საკონტაქტო ინფორმაცია: administration@kwiu.edu.ge
  it@kwiu.edu.ge
  finance@kwiu.edu.ge

 • საერთაშორისო ურთიერთობის, სტრატეგიული განვითარების და ადამიანური რესურსების სამსახურის უფროსი
  სალომე ვორონოვი
  საკონტაქტო ინფორმაცია: strategy@kwiu.edu.ge
  ir@kwiu.edu.ge
  hr@kwiu.edu.ge

 • ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
  ნინო შიუკაშვილი
  საკონტაქტო ინფორმაცია: quality@kwiu.edu.ge

 • სამედიცინო განათლებისა და მეცნიერების განვითარების სამსახურის უფროსი
  რიმა ბერიაშვილი
  საკონტაქტო ინფორმაცია: research@kwiu.edu.ge

 • ბიბლიოთეკის დირექტორი
  თამარ ხახუტაშვილი
  საკონტაქტო ინფორმაცია: library@kwiu.edu.ge

 • მედიცინისა და სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი
  ნინო თევზაძე
  საკონტაქტო ინფორმაცია: dean@kwiu.edu.ge

 • სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი
  გვანცა ვარდოსანიძე
  საკონტაქტო ინფორმაცია: Lpm@kwiu.edu.ge

 • სტუდენტური სერვისების და მხარდაჭერის სამსახურის უფროსი
  ნინო ზარდიაშვილი
  საკონტაქტო ინფორმაცია: studentservice@kwiu.edu.ge
  admission@kwiu.edu.ge

© 2021 KWIU