კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მედიცინის საგანმანათლებლო პროგრამას საფუძვლად დაედო ემორის სამედიცინო სკოლის მოდერნიზებული სასწავლო გეგმა, რომელიც მოდიფიცირდა ევროპული და ლოკალური მოთხოვნების გათვალისწინებით.

პროგრამა შეესაბამება სამედიცინო განათლების მსოფლიო ფედერაციისა და ქვეყნის ძირითად მოთხოვნებს სამედიცინო განათლების სფეროში და მოიცავს პრეკლინიკურ და კლინიკურ ეტაპებს:

 • პრეკლინიკური ეტაპი, თავის მხრივ, შედგება:
  • მოსამზადებელი/პრესამედიცინო ფაზა (Premedical),
  • მედიცინის საფუძვლების ფაზა (Foundations of Medicine):
   • ჯანმრთელი ადამიანი (Healthy human),
   • ადამიანის დაავადებები (Human Diseases),
 • კლინიკური ეტაპი შედგება შემდეგი ფაზებისგან:
  • სამედიცინო მეცნიერებების გამოყენების ფაზა (Applications of Medical Sciences Phase).
  • ტრანსლაციის ფაზა (Translation of Medical Sciences Phase),
  • აღმოჩენის ფაზა (Discovery Phase).

სწავლებისა და შეფასების ინოვაციური მეთოდები

სწავლებისა და შეფასების პროცესში გამოიყენება საერთაშორისოდ აღიარებული ინოვაციური მეთოდები. აღნიშნული მეთოდების შერჩების პროცესში აქტიურად არიან ჩართულნი ამერიკელი კოლეგები. მედიცინაში კლინიკური კომპეტენციების დონეების შესაფასებლად ფართოდ გამოიყენება მილერის პირამიდა.

სწავლების მეთოდები მილერის პირამიდის შესაბამისად:


შეფასების მეთოდები მილერის პირამიდის შესაბამისად:ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა მედიცინა© 2021 KWIU