კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • მაია ლომსიანიძე, MD, PhD
  • მანანა უსტიაშვილი, MD, PhD
  • ნინო ჭუჭულაშვილი, MD, PhD
  • თამარ კუბლაშვილი, MD, PhD
  • თეონა დანელია, MD, PhD
© 2021 KWIU