კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი
კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მედიცინისა და სტომატოლოგიის ფაკულტეტის მედიცინის ინგლისურენოვან ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი განისაზღვრება შემდეგნაირად:
შემოდგომის სემესტრი:
1. სტუდენტთა რეგისტრაციის ვადა: 11-20 სექტემბერი
2. სასესიო პერიოდი: 09 ოქტომბერი 2023 - 27 იანვარი 2024
3. საგამოცდო პერიოდი: 29 იანვარი - 17 თებერვალი
4. საახალწლო არდადეგები: 30 დეკემბერი - 07 იანვარი
გაზაფხულის სემესტრი:
1. სტუდენტთა რეგისტრაციის ვადა: 26 თებერვალი - 02 მარტი
2. სასესიო პერიოდი: 04 მარტი - 15 ივნისი
3. საგამოცდო პერიოდი: 17 ივნისი - 06 ივლისი
4. სააღდგომო არდადეგები: 03 - 06 მაისი

© 2021 KWIU