კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
  • მედიცინისა და სტომატოლოგიის ფაკულტეტის დებულება
  • სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
© 2021 KWIU