კენ ვოლკერის საერთაშორისო უნივერსიტეტი
MedicineNet
MedicineNet არის  ჯანდაცვის მედიის გამომცემლობის  ელექტრონული კომპანია. რომელიც გვთავაზობს ადვილად წასაკითხად, სიღრმისეულ, ავტორიტეტულ სამედიცინო ინფორმაციას მისი ძლიერი, მოსახერხებელი, ინტერაქტიული ვებსაიტის საშუალებით. 
გამომცემლობა ProQuest-ის მულტიდისციპლინური ელექტრონული წიგნები
ProQuest Ebook Central არის მსოფლიოში წამყვანი გამომცემლობების 180 ათასზე მეტი დასახელების სხვადასხვა თემატიკის ელექტრონული წიგნების მონაცემთა ბაზა.
The New England Journal of Medicine (NEJM)
New England Journal of Medicine (NEJM) არის ყოველკვირეული ზოგადი სამედიცინო ჟურნალი, რომელიც აქვეყნებს ახალ სამედიცინო კვლევებსა და სტატიების მიმოხილვას.
PubMed
PubMed 5 მილიონზე მეტი სამედიცინო და ბიოლოგიური პუბლიკაციების  ტექსტური მონაცემთა ბაზა, დოკუმენტირებულია დაახლოებით 3800 ბიოსამედიცინო გამომცემლობა. ყოველწლიურად PubMed-ის მონაცემთა ბაზა იზრდება 500 000 დოკუმენტით. 
Funding Institutional
მოიცავს ინფორმაციას ამა თუ იმ თემატიკაში გაცემული ჯილდოების, გრანტების და დაფინანსების შესახებ.  დაგეხმარებათ დროულად მოძებნოთ აქტიური, ზუსტი დაფინანსების შესაძლებლობები 3500-ზე მეტი სამთავრობო და კერძო დაფინანსების ორგანიზაციიდან
ScienceDirect

Science Direct - წარმოადგენს ინგლისურ-ჰოლანდიური გამომცემლობის Elsevier-ის პლატფორმას. მოიცავს მულტიპროფილური თემატიკის 4247 აკადემიური ჟურნალს და 30311 ელ. წიგნს.

HINARI
HINARI დაფუძნებულია ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციის (WHO) მიერ განვითარებად ქვეყნებში ჯანდაცვის მართვის და ბიოსამედიცინო ლიტერატურის თავისუფალი გავრცელების მიზნით. მოიცავს 7000 დასახელების ჟურნალს 109 ქვეყნის მოქალაქეთათვის უფასო სრულტექსტოვანი წვდომის უზრუნველყოფით. HINARI - წარმოადგენს Research4Life -ის, კომპლექსური პროგრამის შემადგენელ ნაწილს.
MedPix
MedPix® არის ღია წვდომის  სამედიცინო  სურათების და გრაფიკული გამოსახულებების მონაცემთა ბაზა, მოიცავს სამედიცინო სურათებს, სასწავლო მასალებს და კლინიკურ თემებს.  ინტეგრირებული გამოსახულებები და  ტექსტურ მეტამონაცემები მოიცავს 12,000-ზე მეტი  პაციენტის სამედიცინო შემთხვევის სცენარებს, 9,000 თემას და თითქმის 59,000 გრაფიკულ გამოსახულებას. ძირითადი სამიზნე აუდიტორიაა  ექიმები, ექთნები, ჯანმრთელობის სფეროში მომუშავე პროფესიონალები, სამედიცინო სტუდენტები  და მედიცინით დაინტერესებული ნებისმიერი  პირი.
BioOne
200-ზე მეტი ცნობილი გამომცემლობების ელექტრონული ჟურნალები ბიოლოგიურ, ეკოლოგიურ და გარემოსდაცვით  მეცნიერებებში.
BMJ
The BMJ: Leading Medical Research, News, Education, Opinion
Scopus
53 მილიონი ჩანაწერი, 21 915 დასახელების გამოცემა, 5 000 გამომცემელი: Scopus - ეს არის რეფერირებული სამეცნიერო ლიტერატურის უმსხვილესი მონაცემთა ბაზა. ბრწყინვალე საშუალება მეცნიერული კვლევის მიმოხილვის, ანალიზისა და გათვითცნობიერებისთვის. Scopus გვაწვდის მსოფლიოში მეცნიერული კვლევების მიმოხილვით სურათს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ტექნოლოგიები, მედიცინა, ხელოვნება, სოციალური და ჰუმანიტარული დისციპლინები. მაქსიმალურად გამორიცხავს საჭირო მასალის ყურადღების მიღმა დატოვებას ძიების პროცესში.
© 2021 KWIU